Site lader

Heeft u momenteel een liquiditeitstekort?
Investeringsplannen, maar geen voldoende middelen?
SLim is het juiste adres voor al uw bedrijfskredieten. 

Voor al uw bedrijfsleningen kan u terecht bij Sigorta Limburg.

Voor wat kan u lenen bij S.Lim?

  • Overname handelsfonds
  • Overname handelspand
  • Investeringen
  • Leasing
  • Renting
  • Cash tekort/Buffer
  • Alsook privéleningen voor zaakvoerders

Voor meer info: info@sigortalimburg.be  of 011 49 65 20

Post Author: sigortalimburg